Czech and Slovak Testing Board

Časté dotazy

Co je CTAL-TA a CTAL-TTA?

CTAL-TA označuje „test analytika“ odpovědného za design testovacích případů s využitím technik techniky černé skříňky.
Zaměřuje se na funkční testování a testování použitelnosti.
CTAL-TTA je zkratka pro „technického test analytika“, který odpovídá za automatizaci testů s využitím jak černé, tak bílé skříňky. Zaměřuje se na ne-funkční testování.

Jaký je rozdíl (vzah) mezi ISTQB a CaSTB?

ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board) je nezisková organizace registrovaná v Belgii. ISTQB® vytváří sylabus, řídí aktivity všech pracovních skupin a určuje pravidla akreditací a certifikací. Vystupuje jako zastřešující organizace pro všechny své členské výbory.

CaSTB je jedním z členských výborů. Působí v České republice a Slovenské republice.
CaSTB je rovněž nezisková organizace.
CaSTB se věnuje překladům sylabů do češtiny a slovenštiny, akredituje místní školitele a ve spolupráci s Českou společností pro jakost (v ČR), ev. Slovenskou společností pro kvalitu (na Slovensku), zajišťuje certifikační zkoušky.

Jaká je role CaSTB, ČSJ a SSK v certifikačním procesu?

CaSTB, jako členský výbor ISTQB, překládá sylabus, akredituje školitele a připravuje zkoušky.
ČSJ a SSK, jako certifikační orgán, organizuje zkoušky a podléhá ISO 17024 (mezinárodní norma, stanovující požadavky na certifikační orgány zajišťující certifikaci osob).
V případě organizačních problémů se zkouškou, nebo pokud chcete podat žádost o zkoušku, kontaktujte prosím přímo ČSJ nebo SSK. Jakékoli další otázky směřujte na CaSTB.

Jak dlouho je certifikát ISTQB® platný?

Jakým způsobem probíhá zkouška?

Kolik zkouška stojí?

Kde mohu zkoušku provádět?