Czech and Slovak Testing Board

ISTQB certifikace zdarma pro nejlepší studenty předmětů v oblasti testování softwaru

Od zimního semestru 2017 získají vybraní nejlepší studenti předmětů týkajících se testování softwaru vyučovaných na katedře počítačů ČVUT FEL možnost absolvovat certifikační zkoušku ISTQB zdarma. Program se vztahuje na certifikáty ISTQB Certified Tester Foundation Level a ISTQB Foundation Level Agile Tester. Tato nabídka je financována z prostředků Czech and Slovak Testing Board (CaSTB).

Pilot tohoto programu běží pro předměty týkající se testování softwaru, které vyučuje Miroslav Bureš. Cílem této aktivity je podpora odborného vzdělávání softwarových testerů, podpora studentů, kteří mají zájem o oblast testování a zároveň otevření dalších možností spolupráce mezi univerzitou a IT firmami. Tento program tak dobře zapadá do cíle ISTQB: podpory rozvoje testerské profese jak na globální úrovni, tak v jednotlivých regionech.

Kontaktní osoba: Miroslav Bureš