Czech and Slovak Testing Board

Nový Mobile Tester sylabus je na cestě

CaSTB právě hlasuje na ISTQB GA v Šanghaji (na valném shromáždění) o novém sylabu Mobile Tester. Ve skutečnosti existují dva „konkurenční“ sylaby Mobile Tester. CaSTB bude pro dodání sylabu na trh co možná nejdříve.