CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Valná hromada Czech and Slovak Testing Board, z. s. a volby do výborů spolku 14.8.2023

Článek publikoval Eliška Jelínková, dne 13.7.2023

https://castb.org/blog-cz/valna-hromada-czech-and-slovak-testing-board-z.s.a-volby-do-vyboru-spolku-2

Valná hromada

Valná hromada spolku proběhne v pondělí 14.8.2023 od 18:00.

V rámci valné hromady proběhnou volby do výkoného výboru finančního výboruPrávo volit i kandidovat má řádný člen spolku. Zároveň bude Valná hromada hlasovat o přijetí podporujících členů. 

Více informací k Valné hromadě v pozvánce členům.

Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Ochrana soukromí.

Nastavení cookies