Czech and Slovak Testing Board

Na stiahnutie

Všeobecné informácie

CaSTB & ISTQB® na konferencii CzechTest 2013 (prezentácia) PDF

ISTQB® študijné materiály – CTFL & CTAL

Základný stupeň (CTFL) En Sk
Pokročilý stupeň (CTAL)
Manažér
testovania
En
Test analytik
En
Technický
test analytik
En

CaSTB prekladá pôvodné anglické materiály do češtiny a slovenčiny.

ISTQB® študijné materiály

Učebná osnova pre základný stupeň

• ISTQB® CT Foundation Level Syllabus v2011 [EN]
• Učební osnovy ISTQB® pro základní úroveň v2011 [CZ]
• Učebná osnova ISTQB® pre základný stupeň v2011 Beta [SK]
• ISTQB® CT Foundation Level Syllabus v2018 [EN]
• Učební osnovy ISTQB® pro základní úroveň v2018 [CZ]
• Učebná osnova ISTQB® pre základný stupeň v2018 [SK] – finálná verzia plánovaná na februar 2019

Učební osnovy pro základní úroveň – rozšírenia

• ISTQB® CT Foundation Level – Automotive Tester Syllabus [EN]
• ISTQB® CT Foundation Level – Performance Tester Syllabus [EN]

Slovník pojmov

Používajte taktiež pre ISTQB® kvalifikčnú schému testovania softvéru. Popisuje koncepty, pojmy a definície navrhnuté na podporu komunikácie v testovaní (softvéru) a príbuzných odboroch.

• ISTQB® Glossary v3.1 [EN]
• ISTQB® Slovník pojmů [CZ]

Certifikácia

• Prihláška k certifikácii

Akreditácia

Prihláška na akreditáciu (anglicky)
Vzájomná dohoda zachovaní mlčanlivosti

Partnerský program

Prihláška do Partnerského Programu ISTQB® / Formulár pre odbovu partnerstva
Prezentácia Partnerského Programu ISTQB®
Prezentácia Partnerského Programu CaSTB