Czech and Slovak Testing Board

Na stiahnutie

Všeobecné informácie

CaSTB & ISTQB® na konferencii CzechTest 2013 (prezentácia) PDF

ISTQB® študijné materiály – CTFL & CTAL

Základný stupeň (CTFL) En Sk
Pokročilý stupeň (CTAL)
Manažér
testovania
En
Test analytik
En
Technický
test analytik
En

CaSTB prekladá pôvodné anglické materiály do slovenčiny a češtiny.

ISTQB® študijné materiály – Slovník

Používajte taktiež pre ISTQB® kvalifikčnú schému testovania softvéru. Popisuje koncepty, pojmy a definície navrhnuté na podporu komunikácie v testovaní (softvéru) a príbuzných odboroch.

• ISTQB® Slovník pojmov v3.1 [EN]
• ISTQB® Slovník pojmov [CZ]

Certifikácia

• Prihláška k certifikácii

Akreditácia

Prihláška na akreditáciu (anglicky)
Vzájomná dohoda zachovaní mlčanlivosti

Partnerský program

Prihláška do Partnerského Programu ISTQB® / Formulár pre odbovu partnerstva
Prezentácia Partnerského Programu ISTQB®
Prezentácia Partnerského Programu CaSTB