Czech and Slovak Testing Board

Certifikačná skúška ISTQB CTFL (Bratislava – 2018-06-29)

Verejný termín certifikačnej skúšky ISTQB CTFL v Bratislave dňa 29.6.2018 o 10:00. V prípade záujmu nás kontaktujte info@castb.org.

Certifikačná skúška ISTQB CTFL (Praha – 2018-06-18)

Verejný termín certifikačnej skúšky ISTQB CTFL v Prahe dňa 18.6.2018 o 9:00. V prípade záujmu nás kontaktujte info@castb.org.

Certifikačná skúška ISTQB CTFL (Bratislava – 2018-06-04)

Verejný termín certifikačnej skúšky ISTQB CTFL v Bratislave, Karloveská 6C (budova Allianz SP, a.s., 5.patro, Kedros) dňa 4.6.2018 o 10:00. V prípade záujmu nás kontaktujte info@castb.org.

Certifikačná skúška ISTQB CTFL / CTAL (Praha – 2018-05-28)

Verejný termín certifikačnej skúšky ISTQB CTFL / CTAL v Prahe dňa 28.5.2018 o 09:00. V prípade záujmu nás kontaktujte info@castb.org.

Certifikačná skúška ISTQB CTFL (Praha – 2018-05-14)

Verejný termín certifikačnej skúšky ISTQB CTFL / CTAL v Prahe dňa 14.5.2018 o 10:00. V prípade záujmu nás kontaktujte info@castb.org.

Certifikačná skúška ISTQB CTFL / CTAL (Brno – 2018-05-10)

Verejný termín certifikačnej skúšky ISTQB CTFL / CTAL v Brně, Holandská 873/6 (6.patro, SolarWinds) dňa 10.5.2018 o 10:00. V prípade záujmu nás kontaktujte info@castb.org.

Certifikačná skúška ISTQB CTFL / CTAL (Bratislava – 2018-04-16)

Verejný termín certifikačnej skúšky ISTQB CTFL / CTAL v Bratislave dňa 16.4.2018 o 10:00. V prípade záujmu nás kontaktujte info@castb.org.

Nový modul ISTQB CTAL Test Automation Engineer

Od apríla 2018 je možné v Českej republike a na slovenské absolvovať certifikačnú skúšku pre modul ISTQB CTAL Test Automation Engineer (pokročilý stupeň). V prípade záujmu nás kontaktujte certification@castb.org.

Certifikačná skúška ISTQB CTFL / CTAL (Praha – 2018-04-16)

Verejný termín certifikačnej skúšky ISTQB CTFL / CTAL v Prahe dňa 16.4.2018 o 10:00. V prípade záujmu nás kontaktujte info@castb.org.

Certifikačná skúška ISTQB CTFL / CTAL (Bratislava – 2018-03-12)

Verejný termín certifikačnej skúšky ISTQB CTFL / CTAL v Bratislave dňa 12.3.2018 o 10:00. V prípade záujmu nás kontaktujte info@castb.org.