Czech and Slovak Testing Board

Certifikačná skúška ISTQB CTFL / CTAL (Praha – 2018-05-14)

Verejný termín certifikačnej skúšky ISTQB CTFL / CTAL v Prahe dňa 14.5.2018 o 09:00. V prípade záujmu nás kontaktujte info@castb.org.

Certifikačná skúška ISTQB CTFL / CTAL (Brno – 2018-05-10)

Verejný termín certifikačnej skúšky ISTQB CTFL / CTAL v Brně, Holandská 873/6 (6.patro, Solarwinds) dňa 10.5.2018 o 10:00. V prípade záujmu nás kontaktujte info@castb.org.

Certifikačná skúška ISTQB CTFL / CTAL (Bratislava – 2018-04-16)

Verejný termín certifikačnej skúšky ISTQB CTFL / CTAL v Bratislave dňa 16.4.2018 o 10:00. V prípade záujmu nás kontaktujte info@castb.org.

Nový modul ISTQB CTAL Test Automation Engineer

Od apríla 2018 je možné v Českej republike a na slovenské absolvovať certifikačnú skúšku pre modul ISTQB CTAL Test Automation Engineer (pokročilý stupeň). V prípade záujmu nás kontaktujte certification@castb.org.

Certifikačná skúška ISTQB CTFL / CTAL (Praha – 2018-04-16)

Verejný termín certifikačnej skúšky ISTQB CTFL / CTAL v Prahe dňa 16.4.2018 o 10:00. V prípade záujmu nás kontaktujte info@castb.org.

Certifikačná skúška ISTQB CTFL / CTAL (Bratislava – 2018-03-12)

Verejný termín certifikačnej skúšky ISTQB CTFL / CTAL v Bratislave dňa 12.3.2018 o 10:00. V prípade záujmu nás kontaktujte info@castb.org.

Certifikačná skúška ISTQB CTFL / CTAL (Praha – 2018-03-09)

Verejný termín certifikačnej skúšky ISTQB CTFL / CTAL v Prahe dňa 9.3.2018 o 10:00. V prípade záujmu nás kontaktujte info@castb.org.

Certifikačná skúška ISTQB CTFL / CTAL (Praha – 2018-02-26)

Verejný termín certifikačnej skúšky ISTQB CTFL / CTAL v Prahe dňa 26.2.2018 o 10:00. V prípade záujmu nás kontaktujte info@castb.org.

Certifikačná skúška ISTQB CTFL (Bratislava – 2018-02-15)

Verejný termín certifikačnej skúšky ISTQB CTFL v Bratislave dňa 15.2.2018 o 17:30. V prípade záujmu nás kontaktujte info@castb.org.

Certifikačná skúška ISTQB CTFL / CTAL (Bratislava – 2018-01-26)

Verejný termín certifikačnej skúšky ISTQB CTFL / CTAL v Bratislave dňa 26.1.2018 o 10:00. V prípade záujmu nás kontaktujte info@castb.org.