Czech and Slovak Testing Board

Akreditácia školiteľov ISTQB

atp-280-80

Dajte svojim zákazníkom najavo, že kvalitu svojho školenia berete vážně.

Stať sa akreditovaným školiteľom ISTQB