Czech and Slovak Testing Board

Studijní materiály

ISTQB Certifikovaný tester Základní stupeň – doporučené studijní materiály

Na zkoušku ISTQB Certifikovaný tester Základní stupeň se můžete připravit také individuálně studiem doporučených knih (v anglickém jazyce):

Poznámka: V případě, že se připravujete z některé z doporučovaných anglických nebo německých knih a zamýšlíte vykonat zkoušku v českém nebo slovenském jazyce, velmi vám doporučujeme studovat také český/slovenský překlad ISTQB slovníku a odpovídajících osnov, abyste se seznámili s českou/slovenskou terminologií.

ISTQB Certifikovaný tester Pokročilý stupeň – doporučené studijní materiály

Zkouška je dostupná pouze v anglickém jazyce (všechny tři moduly). Můžete se připravovat z osnov a/nebo knih doporučovaných ISTQB (pouze v anglickém jazyce). Berte prosím v úvahu, že v rámci CTAL zkoušky mohou být dotazována také témata ze základní úrovně.