Czech and Slovak Testing Board

Akreditace

ATPOznačení akreditovaný školitel poskytuje záruku, že školení v oblasti testování, které takový školitel poskytuje, je v souladu s učebními osnovami ISTQB®. Logo akreditovaného školitele se poskytuje výhradně organizacím.

Požadavky na školitele jsou definovány globálně organizací ISTQB (ve formě akreditačního procesu) a lokálně tento proces implementuje CaSTB.

Akreditovaní školitelé musí prokázat, že jejich školící materiály odpovídají aktuálním učebním osnovám, určeným pro danou úroveň certifikace, a že školitelé mají dostatečné dovednosti a zkušenosti jak v oboru testování softwaru, tak ve školení.

CaSTB poskytuje acreditaci pro CTFL a pro CTAL.

Výhody pro akreditované školitele:

Všichni uchazeči o akreditaci musí být v souladu s požadavky na akreditavané školitele CaSTB.

Nahlédněte do seznamu akreditovaných školitelů.