Czech and Slovak Testing Board

Ke stažení

Obecné informace

CaSTB & ISTQB na konferenci CzechTest 2013 (prezentace) PDF

ISTQB studijní materiály — CTFL & CTAL

Základní stupeň En Cz
Pokročilý stupeň
Manažer
testování
En
Test
analytik
En
Technický
test analytik
En

CaSTB zajišťuje oficiální překlad originálních anglických materiálů do čestiny a slovenštiny.

ISTQB studijní materiály

Učební osnovy pro základní úroveň

• ISTQB® CT Foundation Level Syllabus v2011 [EN]
• Učební osnovy ISTQB® pro základní úroveň v2011 [CZ]
• Učebná osnova ISTQB® pre základný stupeň v2011 Beta [SK]
• ISTQB® CT Foundation Level Syllabus v2018 [EN]
• Učební osnovy ISTQB® pro základní úroveň v2018 [CZ]
• Učebná osnova ISTQB® pre základný stupeň v2018 [SK] – finální verze plánovaná na únor 2019

Učební osnovy pro základní úroveň

• ISTQB® CT Foundation Level – Automotive Tester Syllabus [EN]
• ISTQB® CT Foundation Level – Performance Tester Syllabus [EN]

Slovník pojmů

Využívejte obsahující terminologii využívanou v materiálech ISTQB®. Slovník pojmů obsahuje pojmy, výrazy a definice navržené tak, aby sjednotily komunikaci v testování (softwaru) a souvisejících oborech.

• ISTQB® Glossary v3.1 [EN]
• ISTQB® Slovník pojmů [CZ]

Certifikace

• Přihláška k certifikaci

Akreditace

• Žádost o akreditaci
• Oboustranná dohoda o zachování mlčenlivosti

Partnerský program

• Žádost o zařazení do ISTQB® Partnerského programu / Obnovení partnerství
• Prezentace k ISTQB® Partnerskému programu
• Prezentace k CaSTB Partnerskému programu