Czech and Slovak Testing Board

Akreditace školitelů ISTQB

atp-280-80

Dejte svým zákazníkům najevo, že kvalitu svého školení berete vážně.

Stát se akreditovaným školitelem ISTQB